อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมในอดีต

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมในอดีต และเป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ไม่กี่แห่งที่ยังหลงเหลืออยู่ ตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย ไซต์นี้นำเ […]

MahaHeng 168

27 กุมภาพันธ์ 2023